The Middle

Kingman, Arizona, USA, 2012

The MiddleIngo-Steinbach